2013-10-25 ΑΓΓΕΛΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Στο πλαίσιο εφαρμογής και εκπόνησης της ερευνητικής πρότασης με τίτλο: «Investigation and development of novel lactam steroid alkylators with targeted activity against Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) enzymes in the treatment of ovarian cancer (ID: 694)» που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Δράσης "Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης" του ΕΠΑΝΑΔ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού' ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η εταιρεία MEDICAMERC PHARMA S.A. προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας αποκλειστικής απασχόλησης με αορίστου ή είκοσι ενός (21) μηνών διάρκειας σύμβαση, για Ερευνητή κατόχου πτυχίου Φαρμακευτικής ή Χημείας και Διδακτορικού Διπλώματος με εξειδίκευση στην οργανική φαρμακευτική χημική σύνθεση και στις υπολογιστικές μελέτες (in-silico) σχεδιασμού και δράσης φαρμάκων, ή κατόχου πτυχίου Ιατρικής με επιθυμητή την ιατρική εξειδίκευση εις την Παθολογία ή Ογκολογία ή Αιματολογία και Διδακτορικού Διπλώματος σχετικού με Φαρμακολογία σε μοντέλα ζώων ή Κλινική Φαρμακολογία ή Πειραματική Ογκολογία και με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω του ενός έτους στην Ογκολογία ή Αιματολογία και στην εκπόνηση προκλινικών ή κλινικών μελετών. Για τους ανωτέρω επιστήμονες προαιρετικό δευτερεύον κριτήριο επιλογής είναι η επαγγελματική εμπειρία στη Φαρμακευτική Βιομηχανία, Ανάπτυξη Φαρμάκου, Τοξικολογία. Οι τίτλοι σπουδών και μεταπτυχιακών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι και σε ισχύ στην Ελληνική Επικράτεια.

 


       
Για τους ενδιαφερόμενους η κατάθεση βιογραφικών  θα γίνεται ταχυδρομικά συστημένα στη διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 146 και Σωτήρος, Πασαλιμάνι, 185 35, Πειραιάς (Υπ’ όψιν Κου Δ. Τραφαλή, Oncologist.net.gr) ή ηλεκτρονικά με αποδεικτικό παραλαβής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 05/11/2013.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30)2117201167-70, ΦΑΞ: (+30) 2117408398.

      

 

2013-09-20 ΑΓΓΕΛΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Στο πλαίσιο εφαρμογής και εκπόνησης της ερευνητικής πρότασης με τίτλο: «Investigation and development of novel lactam steroid alkylators with targeted activity against Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) enzymes in the treatment of ovarian cancer (ID: 694)» που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Δράσης "Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης" του ΕΠΑΝΑΔ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού' ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η εταιρεία MEDICAMERC PHARMACEUTICALS S.A. προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας αποκλειστικής απασχόλησης με 23μηνη (23 μήνες) διάρκειας σύμβαση: Τεχνικού Επιστήμονα κατόχου πτυχίου Βιολογίας ή συναφών επιστημών, ή Χημείας και τουλάχιστον Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master of Sciences) σχετικού με μοριακή βιολογία ή ογκολογία ή φαρμακολογία ή βιοεπιστήμες και με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω του ενός έτους σε εργαστήρια βιοχημείας ή αιματολογίας ή βιολογίας ή μικροβιολογίας. Για τον/την ανωτέρω επιστήμονα προαιρετικό δευτερεύον κριτήριο επιλογής είναι η επαγγελματική εμπειρία στη Φαρμακευτική Βιομηχανία, Ανάπτυξη Φαρμάκου, Τοξικολογία. Οι τίτλοι σπουδών και μεταπτυχιακών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι και σε ισχύ στην Ελληνική Επικράτεια.
Για τους ενδιαφερόμενους η κατάθεση βιογραφικών θα γίνεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. .
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Εντός δεκαπενθημέρου (15 ημερών) από την δημοσίευση της παρούσης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30)2117201167-70, ΦΑΞ: (+30) 2117408398.

2012-06-07  ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο εφαρμογής και εκπόνησης της ερευνητικής πρότασης με τίτλο: «Investigation and development of novel lactam steroid alkylators with targeted activity against Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) enzymes in the treatment of ovarian cancer (ID: 694)» που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Δράσης "Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης" του ΕΠΑΝΑΔ μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού' ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η εταιρεία MEDICAMERC PHARMACEUTICALSS.A.προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις εργασίας αποκλειστικής απασχόλησης με τριετούς (36 μήνες) διάρκειας συμβάσεις: (1) Ερευνητή κατόχου πτυχίου Ιατρικής με ιατρική εξειδίκευση εις την Παθολογία ή Ογκολογία ή Αιματολογία και Διδακτορικού Διπλώματος σχετικού με Φαρμακολογία ή Πειραματική Ογκολογία ή Μοριακή Ιατρική-Βιολογία και με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω του ενός έτους στην Κλινική Ογκολογία ή Αιματολογία και στην εκπόνηση κλινικών μελετών, (2) Ερευνητή κατόχου πτυχίου Βιολογίας ή συναφών επιστημών, ή Χημείας, ή Φαρμακευτικής και Διδακτορικού Διπλώματος σχετικού με Φαρμακολογία ή Πειραματική Ογκολογία ή Μοριακή Βιολογία και Βιοεπιστήμες και με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω του ενός έτους σε εργαστήρια Χημείας ή Βιοχημείας ή Αιματολογίας ή Βιολογίας, (3) Τεχνικού Επιστήμονα κατόχου πτυχίου Βιολογίας ή συναφών επιστημών, ή Χημείας και τουλάχιστον Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (MasterofSciences) σχετικού με μοριακή βιολογία ή ογκολογία ή φαρμακολογία ή βιοεπιστήμες και με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω του ενός έτους σε εργαστήρια βιοχημείας ή αιματολογίας ή βιολογίας ή μικροβιολογίας. Για τους ανωτέρω επιστήμονες προαιρετικό δευτερεύον κριτήριο επιλογής είναι η επαγγελματική εμπειρία στη Φαρμακευτική Βιομηχανία, Ανάπτυξη Φαρμάκου, Τοξικολογία. Οι τίτλοι σπουδών και μεταπτυχιακών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι και σε ισχύ στην Ελληνική Επικράτεια.

                       

Για τους ενδιαφερόμενους η κατάθεση βιογραφικών  θα γίνεται ταχυδρομικά συστημένα στη διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 146 και Σωτήρος, Πασαλιμάνι, 185 35, Πειραιάς (Υπ’ όψιν Κου Δ. Τραφαλή, Oncologist.net.gr) ή ηλεκτρονικά με αποδεικτικό παραλαβής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. .           Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30/06/2012.          Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30)2117201167-70, +306972296686, ΦΑΞ: (+30) 2117408398.

 

2011 – ΝΕΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σύντομα η Εταιρεία θα μεταστεγασθεί στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, όπου σε έκταση 2,8 στρεμμάτων, ολοκληρώνει την ανέγερση σύγχρονου Κτιρίου με λειτουργικούς χώρους 3.000 τ.μ. 

Το Κτίριο και οι ειδικές υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φτιαγμένες ειδικά για τα αντικείμενα της Εταιρείας, περιλαμβάνει σύγχρονες μεθόδους Logistics και μοναδικό ηλεκτρονικό ρομποτικό σύστημα.

Σημαντικό είναι ότι μετά την μεταστέγαση, και με τον πλέον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας της, η Εταιρεία, θα πετύχει σημαντική μείωση του λειτουργικού της κόστους, το οποίο υπολογίζεται σε 3% - 4% των πωλήσεών της.

.ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ  Σύστημα Kido :

Γενική περιγραφή του συστήματος Kido

 

Το σύστημα διαχείρισης αποθηκών και κέντρων διανομής KIDO της Interlink, είναι ένα σύγχρονο και καινοτόμο σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας και ανάκτησης υλικού (AS/RS – Automatic Supply & Retrieval System). Είναι η τελευταία λέξη της σημερινής τεχνολογίας που «προβλέπει» ακόμα και τεχνολογικές εξελίξεις της επόμενης 5ετίας !

Research


New products