...Προϊόντα...

Η MEDICAMERCΑ.Ε.., από τον Φεβρουάριο του 2008 είναι υπεύθυνη για την Κυκλοφορία και Διανομή των ακόλουθων φαρμακευτικών Προϊόντων

Παράλληλα η Εταιρεία διαθέτει Τμήμα Πληροφόρησης της Ιατρικής/Φαρμακευτικής Κοινότητας που ασχολείται με την αντιμετώπιση Νεοπλασιών, καθώς και Τμήμα Marketing για τις απαραίτητες προωθητικές ενέργειες που συμπίπτουν με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΟΦ και Σ.Φ.Ε.Ε.

 

 

1) ADIFEN ( tamoxifen citrate  TABS 20mg/TAB )

BT x 30 (BLIST 3x10)

 

 

 

 

2) ANTIPROS( flutamide   TABS  250mg/TAB )
BT x 30 (BLIST 10x3)

 

 

 

 

 

3) MEDIGEM( Gemcitabine Hydrochloride cs.sol.inf. 10mg/ml )

BT x 1 VIAL (200mg)

BT x 1 VIAL (1000mg)

 

 

 

 

4) MITOXAN( mitoxantrone hydrochloride cs.sol.inf. )
BT x 1 VIAL x 20mg/10ML

 

 

 

 

 

 

5) PAXITAL( (paclitaxel cs.sol.inf.  6mg/ml )

BT x 1 VIAL (30mg) x 5ML (MONODOSE)

 

 

 

 

 

 

BT x 1 VIAL (100mg) x 16.7ML (MULTIDOSE)

 

 

 

 

Research


New products