Η Εταιρεία, παράλληλα με την εμπορική δραστηριότητά της, από τα τέλη 2006, διαβλέποντας τις προοπτικές των αγορών φαρμάκου σε βάθος χρόνου, σε συνδυασμό με τις Διεθνείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, και πώς θα μπορούσαν αυτές να διαμορφωθούν, αποφάσισε και επεξεργάσθηκε σχέδιο  και στρατηγική οριζόντιας ανάπτυξης, σε τομείς που θα λειτουργούσαν συμπληρωματικά στην βασική της τότε δραστηριότητα (εμπορία φαρμάκου).

Σκοπός ήταν να καλύψει τους τομείς όπως, έρευνα Φαρμακευτικής Αγοράς

  • παραγωγής μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα στην Ευρώπη ,
  • καινοτομίας,
    ανάπτυξη logistic,
  • διάθεσης, / παροχής τεχνογνωσίας,
  • παροχής υπηρεσίας με στόχο την πολυεπίπεδη ανάπτυξή της σε ανεξάρτητους τομείς,

που θα δρούσαν συμπληρωματικά ο ένας στον άλλον στις περιπτώσεις αυξομειώσεων στις καμπύλες πορείας των πωλήσεων αφ’ ενός, αλλά και στην ανάπτυξη συσκευασίας, διάθεσης και παροχής υπηρεσίας thirdpartylogisticsως τομείς ανεξάρτητοι από την πορεία της πολιτικής πώλησης των φαρμάκων αφ’ ετέρου.

Παράλληλα με όλα αυτά, δημιούργησε τις προϋποθέσεις και έβαλε τις βάσεις για δραστηριότητα σε χώρες του Εξωτερικού ώστε να μην εξαρτάται  αποκλειστικά από τις συνθήκες της Ελληνικής αγοράς, διασφαλίζοντας την πορεία της αφ’ ενός αλλά και συμβάλλοντας στην Εθνική Οικονομία αφ’ ετέρου με την εξωστρέφειά της.  

Ταυτόχρονα στο νέο Κτίριο θα συμπεριλαμβάνονται Βιομηχανικές εγκαταστάσεις προκειμένου να γίνεται δευτερογενής συσκευασία των Φαρμάκων, τα οποία παράγονται στο Εξωτερικό.

 

ISO 9001

Η Medicamerc λειτουργεί κατά το  ISO 9001:2008

Research


New products